Newsbrief

Blijf op de hoogte van onze nieuwste producten en aanbiedingen

Inscription newsletter

Aandeel

Voorwaarden+voor+gebruikVoorwaarden+voor+gebruikVoorwaarden+voor+gebruik


11-05-12

Voorwaarden voor gebruik

Object

Deze verkoopvoorwaarden definiëren de contractuele relatie tussen Cote Jardin - Thisnes Sprl en de koper en de voorwaarden van toepassing zijn op alle aankopen via de online store-and-www.fleurs jardin.be, de koper een huis of bedrijf. Ze zijn ter beschikking gesteld van de koper op de "Algemene voorwaarden" van de website Côte Jardin - Thisnes Sprl. Het plaatsen van een bestelling houdt volledige aanvaarding zonder voorbehoud van de koper om deze algemene voorwaarden.
Deze verkoopvoorwaarden prevaleren boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet specifiek zijn goedgekeurd door Côte Jardin - Thisnes Sprl.
Cote Jardin - Thisnes Sprl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment. In dit geval zullen de voorwaarden die van kracht zijn op de datum van de order door de koper.

Producten

Producten en diensten die worden aangeboden zijn die vermeld in de catalogus gepubliceerd op de site-and-www.fleurs jardin.be binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.
Gedetailleerde informatie wordt gegeven voor elk product (kleur, container, hoogte, ...). Cote Jardin - Thisnes Sprl zal op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen.
Foto van producten zo nauwkeurig mogelijk maar niet voor een perfecte gelijkenis met het product, met name de kleuren. Cote Jardin - Thisnes Sprl dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verschillen tussen de foto en het werkelijke product.
Cote Jardin - Thisnes Sprl in geen geval en op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade van welke aard die kunnen voortvloeien uit een defect of verkeerd gebruik van de verkochte producten.

Prijs

De prijzen in de catalogus prijzen zijn van toepassing op de dag van de bestelling voor het product exclusief verzendkosten. Ze zijn uitgedrukt in euro en zijn onderhevig aan op elk gewenst moment wijzigen door Côte Jardin - Thisnes Sprl.
De prijs vermeld in de orderbevestiging is inclusief de prijs van het product en de prijs van het transport, inclusief BTW.

Geografisch gebied

De online verkoop van producten en diensten gepresenteerd in deze site is voor kopers die woonachtig zijn in België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland.

Bestellingen

Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen. Voor internet bestellingen, moet de koper eerst worden geïdentificeerd. Daartoe moet vullen vorm ter beschikking waarbij:

 

  • toon alle gevraagde gegevens of geef uw klantnummer indien van toepassing. Alle gegevens die door de klant, bij het coderen van informatie die inherent is aan zijn order, commit. Cote Jardin - Thisnes Sprl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van de klant in de naam en het adres van de ontvanger van de bestelling (afleveradres, factuuradres in het bijzonder) en vertragingen in de levering of het onvermogen van leveren de bestelde producten, dat deze fouten kan leiden
  • vul het bestelformulier online door het geven van alle referenties van de geselecteerde producten
  • valideren zijn bestelling na het lezen van het
  • de betaling, zoals bepaaldbevestigen de bestelling en de regelgeving.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze voorwaarden van de verkoop, de erkenning van het hebben van perfecte kennis en de verklaring van afstand van zijn eigen inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden.
Alle gegevens die zijn opgenomen en bevestigd geldig bewijs van de transactie. Bevestiging waard ondertekening en de acceptatie van transacties. Elke bestelling die de koper een geldig onherroepelijke aanvaarding die alleen kan worden aangevochten in een beperkt aantal gevallen zijn deze algemene voorwaarden in het hoofdstuk "recht op terugkeer".
Cote Jardin - Thisnes Sprl zal per e-mail een bevestiging van de bestelling opgenomen. Als het bestelde product niet op voorraad is, Cote Jardin - Thisnes Sprl de klant per e-mail levertijd. Als de gegeven tijd niet voldoet aan de klant, kunnen zij ervoor kiezen om te wijzigen of te annuleren van de bestelling.
Alleen mensen kan wettelijk in staat om te bestellen.

Leveringen

Na bevestiging van de bestelling en de aanvaarding van de betaling van de transactie, Cote Jardin - Thisnes bvba verbindt zich ertoe om bestelde producten verzenden naar de klant op het afleveradres vermeld in het algemeen tussen 3 en 12 werkdagen van de bestemming . Alle details met betrekking tot de termijnen en de verzendkosten zijn beschikbaar op het tabblad "Verzenden".
De levering vindt plaats door het bedrijf Taxipost, een afdeling van De Post. Geen enkele schadevergoeding kan worden geëist van Garden Side - Thisnes Sprl of de vervoerder door de klant voor te late levering.
Na ontvangst van de bestelde producten, moet de klant of ontvanger de staat van het product. In het geval dat een of meer van de producten ontbreken of beschadigd zijn besteld, zal de klant of ontvanger onmiddellijk de nodige voorbehouden ten aanzien van de vervoerder op het moment van levering.
Als een pakket niet is ontvangen, ondanks de verschillende passages van de factor (2 runs of minder), zal worden gedeponeerd bij het ​​dichtstbijzijnde postkantoor en de koper zal worden meegedeeld via een bericht achtergelaten door de postbode in zijn mailbox.

Overmacht

Bestellingen zullen worden uitgevoerd, behalve in gevallen van overmacht. Worden beschouwd als gevallen van overmacht, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: molest, stakingen, ongevallen en branden in alle bedrijven die betrokken zijn bij de productie en distributie van producten, atmosferische storingen en ongevallen van de cultuur in het maken van veranderingen kwaliteit van de producten verkocht.

Herroepingsrecht

In overeenstemming met de geldende wetgeving voor verkoop op afstand (Wet van 6 april 2010), kopers, niet-professionele mensen, hebben een wachttijd van veertien dagen na de levering van hun bestellingen terug te trekken samentrekken en volledig vergoed, behalve voor de verwijdering kosten. Echter, deze bepaling niet van toepassing op producten gemaakt voor de persoonlijke behoeften van de consument en niet meer verkoopbaar te wijten aan de specificiteit van het product.
Voor andere producten moet de klant, terug op eigen kosten en onder haar verantwoordelijkheid, de nieuwe producten (met de levering) in de originele verpakking, onbeschadigd, ongeopend, samen met alle accessoires op Volgende: Side Garden - Thisnes Sprl, weg van Waver, 120-4280 Thisnes.
Als producten worden geretourneerd onder de voorwaarden en termijnen hierboven, Cote Jardin - zal Thisnes Sprl terugbetaling van de betaalde bedragen door de klant (exclusief verzendkosten), Gratis. Het bedrag van terugbetaling binnen een termijn van een maand vanaf de datum van ontvangst van goederen over de Côte Jardin - Thisnes Sprl.

Wijze van betaling

De prijs van de bestelling is verschuldigd door een betaalmiddel aangeboden op de site de dag van, dat wil zeggen via overschrijving of online te betalen. Deze vorm van betaling wordt volledig beheerd en beveiligd door Ogone.
De volgorde gevalideerd door de klant worden geacht alleen geldig wanneer Ogone heeft de betalingstransactie geaccepteerd. In geval van weigering door de beveiligde bank betaling centrum, wordt de bestelling geannuleerd en de klant gemeld per e-mail.

Betaling beveiliging en data

Bank

Online: beveiligde transactie via het betaalsysteem Ogone (Secure Socket Layer).
Wanneer u uw bankgegevens in te voeren, wordt u direct verbonden met de server Ogone betaling. Cote Jardin - Thisnes Sprl dus niet weet wat uw credit card nummer en het wordt niet opgeslagen op de server. Daarnaast wordt alle informatie uitgewisseld met Ogone versleuteld met behulp van het SSL-protocol en kan niet worden onderschept of gewijzigd.
Aan het einde van de transactie, en voordat u terugkeert naar de site van de handelaar, Ogone Payment presenteert een elektronisch ticket, waarin alle elementen van de betaling en het resultaat van de aanvraag voor verlof bank (Transactie aanvaard of geannuleerd).

Consumentenbescherming te betalen met een creditcard

Om veilig winkelen, Outdoor Living zorgen - Thisnes Sprl stelt alle noodzakelijke procedures om u te weten te beschermen tegen frauduleus gebruik van uw creditcard,

  • Veilig betalen locatie
  • Controle-en lock-geïdentificeerd als frauduleus
  • Monitoring en het blokkeren van IP-adressen geïdentificeerd als frauduleus

Als frauduleuze kosten vindt u op uw bankrekening, raden wij u aan een aangetekende brief aan uw bank zo snel mogelijk te sturen om het regulariseren van de geconstateerde of.

Garantie

Alle producten geleverd door Côte Jardin - Thisnes Sprl ten voordele van de wettelijke garantie van het Burgerlijk Wetboek.
In geval van niet-conformiteit van het verkochte een product, kan het worden teruggestuurd naar Cote Jardin - Thisnes Sprl die ruilen of terug te betalen.
Alle vorderingen, verzoeken om vervanging of vergoeding dient te geschieden per e-mail op het volgende adres: Side Garden - Thisnes Sprl, weg van Waver, 120-4280 Thisnes binnen dertig dagen na levering.

Filing - Bewijs

Cote Jardin - Thisnes Sprl archief inkooporders en facturen op een betrouwbaar en duurzaam als een echte kopie. De registers van Cote Jardin - Thisnes Sprl zal worden door de partijen als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

Reserveren van eigen inbreng en verantwoordelijkheid

Cote Jardin - Thisnes Sprl behoudt zich de eigendom van de goederen tot volledige betaling van de koper. De overdracht van de eigendom van de goederen aan de koper treedt op wanneer de volledige betaling. Echter, in de periode tussen de levering en de overdracht van eigendom, is het risico van verlies, diefstal of vernietiging voor rekening van de koper. Het falen van de koper van zijn verplichtingen om te betalen voor welke oorzaak dan ook, geeft Côte Jardin - Thisnes Sprl het recht om de onmiddellijke terugkeer van de geleverde goederen voor rekening en risico van de koper te eisen.
De verantwoordelijkheid voor het Cote Jardin - Thisnes Sprl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele overlast of schade die voortvloeit uit het gebruik van het internet, onder meer een onderbreking van de dienstverlening, externe inbraak zoals de aanwezigheid van computervirussen of ieder geval gekwalificeerd als overmacht in overeenstemming met de jurisprudentie.
De verantwoordelijkheid voor het Cote Jardin - Thisnes Sprl zal in ieder geval beperkt tot het bedrag van de bestelling en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eenvoudige fouten of omissies die zich kunnen voordoen ondanks alle voorzorgen genomen bij de presentatie van de producten.

Intellectuele eigendom

Alle teksten, commentaren, illustraties en afbeeldingen weergegeven op de site-and-www.fleurs jardin.be zijn voorbehouden onder het auteursrecht en de titel van intellectuele eigendom en voor de wereld. Om deze reden en in overeenstemming met de Code van de intellectuele eigendom, alleen het gebruik voor prive-gebruik onder voorbehoud van bepalingen welke afwijken nog meer beperkende code van intellectuele eigendom. Elk ander gebruik wordt beschouwd als namaak en is strafbaar gesteld in de Intellectuele Eigendom, zonder voorafgaande toestemming van Eric Goffin verantwoordelijk www.fleurs-en-jardin.be. Het geheel of een deel van de catalogus www.fleurs-en-jardin.be is ten strengste verboden.

Data privacy

Uit gegevens van de koper zijn beschermd onder de wet op de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De koper te allen tijde het recht op toegang en wijziging. Om dit recht uit te oefenen, neem dan contact Côte Jardin - Thisnes Sprl e-mail (cote-jardin@skynet.be) of bel 0032 (0) 19 51 24 52 tijdens kantooruren.
Koper relatie - Customer Service
Voor meer informatie, vraag of klacht heeft, kan de koper contact opnemen met de van dinsdag tot zaterdag van 10u tot 17u in de Cote Jardin - Thisnes Sprl in 0032 (0) 19 51 24 52.

Jurisdictie

Alle verkopen door Cote Jardin - Thisnes Sprl zijn onderworpen aan Belgisch recht. Contractuele informatie wordt gepresenteerd in het Frans en te koop aangeboden producten voldoen aan de Belgische regelgeving. Indien van toepassing, het behoort tot de buitenlandse koper te controleren met de lokale overheden de mogelijkheden van het gebruik van het product dat hij van plan is te bestellen is. Web Solution Way kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet-naleving van een ander land.
In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken bevoegd zijn om Hoei.

Voor meer informatie

contact met ons op


Côté jardin Thisnes bvba - Route de Wavre 120 - B-4280 Thisnes (Hannut)

cote-jardin@skynet.be - BTW : BE 0476.168.347 - N° fabrikant : 119575-71