Newsbrief

Blijf op de hoogte van onze nieuwste producten en aanbiedingen

Inscription newsletter

Aandeel

ProjectProjectProject


20-01-12

Project

Project – onderzoek naar de ontwikkeling van een groene privé-ruimte

Eenheid en harmonie binnen handbereik

De tuin is een unieke en gepersonnaliseerde plaats waar eenheid, coherentie, diversiteit en vegetale esthetiek, evenwicht, structuur en een goed gevoel heersen.

Jardin privé SeillesJardin privé SeillesJardin privé SeillesJardin privé Seilles

Ons beroep van landschapsarchitect bestaat in het creëren van een harmonisch geheel in open lucht waar de mens zich goed voelt, dag na dag.  De landschapsarchitect stelt zijn talenten te uwer beschikking om een praktische en aangename oplossing te vinden die aan de verwachtingen van de klant voldoet.
Om een ideale sfeer te creëren, is het essentieel te vertrekken vanuit de sfeer die de site waar de tuin ligt uitstraalt en rekening te houden met de site en omgeving.
De eisen van de klant  en de beperkte middelen zijn de leidraad voor de ontwikkeling van het project.
Een geslaagde tuin is een sobere tuin, makkelijk te onderhouden, duurzaam en tijdloos.
Onderzoeksbureau : ontwikkeling van uw tuin op maat (gelieve ons te contacteren voor een prijsofferte)
De werkwijze van de landschapsarchitect
Contact op de site
Analyse van de bestaande situatie, wensen en voorkeur van de klant (voorstelling van de plannen op aanvraag)
Bodemanalyse
Topografische analyse (indien de grond complex is zal een landmeter de grading uitvoeren), inventaris van de bestaande vegetatie,het nemen van foto's en grondmetingen om een duidelijk plan van de bestaande situatie op te stellen.
Onderzoek en analyse
Gepersonnaliseerd onderzoek, rekening houdend met volgende parameters : inplanting van de grond in het landschap, inplanting van de bebouwing. Architecturaal type, uitzicht te creëren of veranderen, blootstelling, de aard van de bodem, ...  Het doel is de tuin succesvol te integreren in de omgeving.
Voorontwerp
Integratie van de eerder verzamelde gegevens in een voorontwerp dat zal worden voorgesteld en besproken met de eigenaar.
Een samenstellingsplan met de hoofdpunten van het project (grenzen tussen de beplanting en de verschillende constructies) alsook een schets van de uit te voeren beplanting in termen van massief, gewicht, hoogte en kleur.
Definitieve ontwerp
Na eventuele aanpassingen volgt het definitieve ontwerp een een prijsindicatie.  Het definitieve ontwerp omvat de gedetailleerde samenstelling op schaal, het plan voor de beplanting met een lijst van planten, het grondplan met de uit te voeren citaten, de technische details (pergola, terras, vijver, verlichting, …).
Sfeerschetsen kunnen eventueel nog aan het project toegevoegd worden.


Côté jardin Thisnes bvba - Route de Wavre 120 - B-4280 Thisnes (Hannut)

cote-jardin@skynet.be - BTW : BE 0476.168.347 - N° fabrikant : 119575-71